ალექსი ჭიკაძე ნეიროფიზიოლოგი ექიმი

ალექსი ჭიკაძე

ძილის და ეეგ (ელექტროენცეფალოგრაფიული) ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ნეიროფიზიოლოგი, მეცნიერების აკადემიური დოქტორი