สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

ალექსი ჭიკაძე - ექიმი, ეეგ ლაბორატორიის ხელმძღვანელი
ალექსი ჭიკაძე ნეიროფიზიოლოგი ექიმი

ალექსი ჭიკაძე

ძილის და ეეგ (ელექტროენცეფალოგრაფიული) ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ნეიროფიზიოლოგი, მეცნიერების აკადემიური დოქტორი