ბაჩანა აფრიდონიძე ტრავმატოლოგი საავადმყოფო hcore-ში.

ბაჩანა აფრიდონიძე

ტრავმატოლოგი