კარდიოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი მამუკა ქობალავა

მამუკა ქობალავა

კარდიოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი

განათლება:

 • 1984-1990 – თსსუ, სამკურნალო ფაკულტეტი
 • 1990-1991 – ინტერნატურა ქალაქ რუსთავის კარდიოლოგიურ განყოფილიებაში
 • 1993-1994 – კვალიფიკაციის კურსი ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ბაზაზე, კარდიოლოგიაში

სამუშაო გამოცდილება:

 •  1990-1994 – რუსთავის ქალაქის საავადმყოფოს კარდიოლოგიური განყოფილების ინტენსიური მეთვალყურეობის პალატის მორიგე ექიმი.
 •  1991-1994 – თერაპიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი;
 •  1993-1994 – საქართველოს რესპუბლიკის ჰიპერტენზიის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი.
 •  1994-1998 – გადაუდებელი სამედიცინო სამსახურის “კურაციო არდის” ექიმი
 •  1997-2005 – კარდიოლოგიის ინსტიტუტის რეანიმაციის მორიგე ექიმი ( ნახევარი შტატი )
 •  1997-2007 – კარდიოლოგიური კლინიკა “გულის” რეანიმაციის მორიგე ექიმი
 •  1999-2007 – კარდიოლოგიური კლინიკა ”გულის” ულტრასონოგრაფიული განყოფილების გამგე.
 •  2000-2003 – კლინიკური კარდიოლოგიის და ეკგ დიაგნოსტიკის საფუძვლების ტრენინგის ჯგუფის თანახელმძღვანელი კარდიოლოგიურ კლინიკა ”გულში” სამედიცინო ინსტიტუტ ”ცოდნის” სტუდენტებისთვის;
 •  2004-2007 – ექოსკარდიოსკოპიის საფუძვლების ტრენინგის ხელმძღვანელი კარდიოლოგებისთვის და ზოგადი პროფილის ექიმებისთვის კარდიოლოგიურ კლინიკა ”გულში” არსებულ უწყვეტი სამედიცინო განათლების განყოფილებაში;
 •  2006-2007 – ექოკარდიოსკოპიის” სასწავლო კურსის ხელმძღვანელი კარდიოლოგიურ კლინიკა ”გულში” მოვლინებული სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხოელი რეზიდენტებისთვის;
 •  2005-2008 – ჯო ენის სამედიცინო ცენტრის კარდიოლოგი;
 •  2007-2012 – ცენტრალური რესპუბლიკური საუნივერსიტეტო კლინიკის კრიტიკული კარდიოლოგიის და პერიოპერაციული მართვის განყოფილების, ასევე ამბულატორული სამსახურის კარდიოლოგი, ექოსკოპისტი.
 •  2008 წლიდან – სამედიცინო კონცერნი ”კურაციო’, კარდიოლოგი, ექოსკოპისტი.
 •  2010 წლიდან – კლინიკა Mediclub Georgia კონსულტატი საყლაპავშიდა ექოსკოპიაში;
 •  2012 წლიდან – ცენტრალური საუნივერსიტეტო რესპუბლიკური კლინიკის კრიტიკული კარდიოლოგიის განყოფილების და დიაგნოსტიკური მიმართულების ხელმძღვანელი
 •  2015-2019 – ცენტრალური საუნივერსიტეტო რესპუბლიკური კლინიკის კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
 •  2017 წლიდან – თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის პოსტდიპლომური განათლების ტრანსთორაკალური ექოსკოპიის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი;
 •  2019 წლიდან – ისრაელი საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი კლინიკა ჰელსიკორის კარდილოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.