თამარ ბურდილაძე ჰელსიკორის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

თამარ ბურდილაძე

კლინიკის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი