สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

თორნიკე ნადირაშვილი - ტრავმატოლოგი
ექიმი თორნიკე ნადირაშვილი ტრამვატოლოგიურ მომსახურებას უწევს პაციენტებს, მოტეხილობა, ნაღრძობი ადგილების მკურნალობა და სხვა ჰელსიკორში

თორნიკე ნადირაშვილი

ტრავმატოლოგი