2021-12-17

ადამიანის ჯანმრთელობის შესახებ ბევრი მითი ასებობს

ადამიანის ჯანმრთელობის შესახებ ბევრი მითი ასებობს

#მითია_თუ_რეალობა?
სიბნელეში კითხვა აზიანებს თვალებს
სიბნელეში კითხვამ შეიძლება გამოიწვიოს თვალის დაღლა და თავის ტკივილიც, თუმცა არ იწვევს თვალის პერმანენტულ დაზიანებას

ტელევიზორის ახლო მანძილიდან ყურება აუარესებს მხედველობას
არ არსებობს მტკიცებულება იმის, რომ თუ ბავშვი ტელევიზორს ახლო მანძილიდან უყურებს - დაიზიანებს თვალებს

 თქვენ რა მითები გახსენდებათ?