2022-09-25

ფარმაცევტთა მსოფლიო დღე

 25 სექტემბერს ფარმაცევტთა მსოფლიო დღე
აღინიშნება.
#worldpharmacistsday

ყოველწლიურად, სწორედ ამ დღეს კიდევ ერთხელ ახსენებენ მსოფლიოს თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ფარმაცევტთა როლი ადამიანის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაში.

 2022 წლის სლოგანია - „ფარმაცია ერთიანია ბრძოლაში ჯანსაღი სამყაროსთვის”.