สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

สล็อตเว็บตรง

Многопрофильный медицинский - Healthycore
Healthycore Healthycore

Healthycore

თანამედროვე აპარატურა და მომსახურების მაღალი ხარისხი

Healthycore

ისრაელი-საქართველოს პირველი ერთობლივი მულტიპროფილური სამედიცინო ცენტრი
Наши врачи

Наши врачи

Амбулаторные услуги

Амбулаторные услуги

Страхование

Страхование

Текущие акции

Текущие акции

Пациентам

Пациентам

24/7 сервис

24/7 сервис

2023-08-11

2023-08-06

2023-07-31

როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი, რომ ჯანმრთელად იცხოვროს?