Healthycore Healthycore

Healthycore

თანამედროვე აპარატურა და მომსახურების მაღალი ხარისხი

Healthycore

ისრაელი-საქართველოს პირველი ერთობლივი მულტიპროფილური სამედიცინო ცენტრი
Наши врачи

Наши врачи

Амбулаторные услуги

Амбулаторные услуги

Страхование

Страхование

Текущие акции

Текущие акции

Пациентам

Пациентам

24/7 сервис

24/7 сервис

2024-02-15

2024-01-18

2023-12-04

აბლაციის ცენტრი ჰელსიკორში