ალექსი ჭიკაძე ნეიროფიზიოლოგი ექიმი

Алекси Чикадзе

Заведующий лабораторией сна и электроэнцефалографии

Нейрофизиолог, академический доктор наук