გულის ექიმი თამარ ჭუმბურიძე

Tamar Chumburidze

Cardiologist