არითმოლოგია

 

 • ჰოლტერის 24 საათიანი მომსახურება;
 • ელექტროფიზიოლოგიური კვლევა;
 • კათეტერული რადიოსიხშირული აბლაცია;
 • კათეტერული კრიოაბლაცია;
 • კათეტერული ფაზური რადიოსიხშირული აბლაცია;
 • გულის მუდმივი პეისმეიკერის (კარდიოსტიმულატორის) იმპლანტაცია;
 • ჰისის კონის პერმანენტული პეისმეიკერის იმპლანტაცია;
 • კარდიოვერტერ-დეფიბრილატორის იმპლანტაცია;
 • გულის რესინქრონიზატორის და რესინქრონიზატორ-დეფიბრილატორის იმპლანტაცია;
 • კანქვეშა მარყუჟოვანი ჩამწერის იმპლანტაცია;
 • ელექტროკარდიოგრამა