სისხლძარღვთა ქირურგია

სისხლღართვთა ქირურგიის განყოფილება

ხელმძღვანელი: გაგა კეშელავა

დეპარტამენტის მომსახურებები:

  • საძილე არტერიების ქირურგია ინსულტის პრევენციის მიზნით;
  • სტენტგრაფების ინპლანტაცია კანქვეშა მიდგომით;
  • პეროფერული სისხლძარღვების სტენტირება - მცირეინვაზიური მეთოდით;
  • ქრონიკული ჭრილობების მკურნალობა ვაკუუმ თერაპიით


აღსანიშნავია, რომ სწორედ ჰელსიკორის სისხლღარღვთა ქირურგიის დეპარტამენტში დაინერგა ანევrიზმის დახურული მეთოდით მკურნალობა.