ზოგადი ქირურგია

ზოგადი ქირურგია მოიცავს როგორც კოსერვატულ მკურნალობას, ასევე ქირურგიულ ოპერაციებს მუცლის ღრუს ორგანოებზე

  • ჰერნიოლოგია (თიაქრები);
  • ნაღვლკენჭოვანი დაავადების მკურნალობა და ოპერაციები როგორც ღია ასე ლაპაროსკოპიული მეთოდით;
  • კუჭ ნაწლავის ტრაქტის დაავადებების დიაგნოსტიკა და ქირურგიული მკურნალობა;
  • ონკოქირურგია;
  • ჩირქოვანი ქირურგია