ჯანმრთელობის დაზღვევა

ჯანმრთელობის დაზღვევა

კლინიკა ჰელსიკორში პაციენტებს შეუძლიათ ისარგებლონ როგორც სახელმწიფო პროგრამით, ასევე კერძო დაზღვევით.

პროვაიდერი სადაზღვევო კომპანიები:

  • სს სადაზღვევო კომპანია “არდი ჯგუფი”
  • სს სადაზღვევო კომპანია "ჯიპიაი ჰოლდინგი"
  • სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია "ირაო"
  • სს რისკების მართვის და სადაზღვევო კომპანია "გლობალ ბენეფიტ ჯორჯია"
  • სს სადაზღვევო კომპანია "ევროინს ჯორჯია"
  • სს დაზღვევის კომპანია "ქართუ"