მისია და ხედვა

მისია და ხედვა

ჩვენი მისია

იზრუნე რომ განკურნო

ჰელსიკორი ინოვაციური მკურნალობისა და პროცედურების დანერგვის მიმართულებით ერთ-ერთი ლიდერია საქართველოსა და ამიერკავაკსიაში.

ჩვენ ვუზრუნველჰყობთ პაციენტებს მსოფლიო სტანდარტების, უმაღლესი ხარისხის, თანამედროვე სამედიცინო მომსახურებით. განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ პაციენტის უსაფრთხოებას და ორიენტირებულები ვართ საუკეთესო კლინიკურ შედეგებზე.

ხედვა

ინოვაცია და წინსვლა

ჩვენ ვისწრაფვით ნოვატორობისკენ ამიერკავკასიის ჯანდაცვის სფეროში.

ჩვენი მიზანია გავფართოვდეთ და ვაქციოთ ჰელსიკორი საუკეთესო  სამედიცინო დაწესებულებად, როგორც მაღალი ხარისხის სამედიცინო სერვისების მისაღებად, ასევე ჯანდაცვის სფეროში სამუშაოდ.